PREHRANA Š KOLSKE DJECE

Autor(i)

  • Renata Roknić Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
  • Ivana Raković Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
  • Andrea Vukša Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Ključne riječi:

školska prehrana, djeca, prehrambene navike

Sažetak

Prehrana je značajan čimbenik okoline i svima nam je dobro poznato da pravilna prehrana u djetinjstvu utječe na zdravlje u odrasloj dobi. Hranom unosimo tvari koje izgrađuju i održavaju tijelo, pridonose održavanju tjelesne i mentalne kondicije, te poboljšavaju otpornost prema bolestima. Š kolska djeca brzo rastu i stoga je vrlo važno da djevojčice i dječaci uzimaju dovoljne količine vitamina i minerala te naravno uz to i dovoljne količine energije i bjelančevina. Pravilna prehrana u dječjoj i mladenačkoj dobi osigurava pravilan rast i razvoj organizma te općenito pridonosi održavanju tjelesnog i mentalnog zdravlja i općoj otpornosti prema bolestima. Cilj ovog rada je ispitati koji postotak učenika se hrani zdravo i redovito doručkuje te koje namirnice učenici osnovne škole najčešće jedu u školi i kod kuće. Istraživanje je provedeno u OŠ  Ljudevita Gaja u Novoj Gradiški. Sudjelovalo je ukupno 120 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda. Anketa se sastojala ukupno od 11 pitanja. Prvi dio ankete sastojao se o navikama obroka, a drugi dio ankete se sastojao o konzumaciji različitih vrsta namirnica. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da učenici osnovne škole u školi najčešće koriste nezdravu hranu, a da kod kuće najčešće jedu kuhanu hranu. Rezultati pokazuju na uglavnom nepravilnu nutritivnu prehranu u osnovnoj školi kao što su krafne, lepinje, buhtle, pizze, ali dobra stvar je što svaki učenik na dan dobije po jednu voćku u školi. Djeca znaju dosta o pravilnoj prehrani, ali ima djece koja jednostavno nisu zainteresirana. Sve lošije prehrambene navike posljedica su nedostatka vremena pri čemu se hrana konzumira izvan doma.

Author Biographies

Renata Roknić, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studentica treće godine sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Ivana Raković, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studentica treće godine sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Andrea Vukša, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studentica treće godine sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi