Stavovi mladih prema ovisnosti

Autor(i)

  • Ella Zimmermann Zdravstveno veleučilište Zagreb
  • Mara Županić Zdravstveno veleučilište Zagreb

Ključne riječi:

mladi, ovisnost, opojna sredstva, alkohol

Sažetak

Na uzorku od 113 ispitanika provedeno je istraživanje s općim ciljem utvrđivanja stavova mladih prema ovisnostima. Analizirajući podatke dolazimo do saznanja da su sredstva ovisnosti danas široko rasprostranjena i lako dostupna. Mladi se sve ranije susreću sa sredstvima ovisnosti, dobro su informirani o štetnim posljedicama, svjesni su opasnosti koje donosi ovisnost, navode da se mogu zabaviti bez sredstva ovisnosti no i dalje nepromišljeno i često posežu za istim.Vrlo kritički ocjenjuju alkoholizam kao bolest, priznaju da padaju pod utjecaj vršnjaka kada je u pitanju konzumacija opojnih sredstava. Zabrinjavajući je podatak da je više ispitanika konzumiralo marihuanu nego duhanske proizvode. Uspoređujući rezultate sa drugim istraživanjima zaključujemo da trend konzumiranja sredstava ovisnosti iz godine u godinu sve više raste. Mladi smatraju da se što ranijom edukacijom, savjetima, razgovorom, odgojem te uključivanjem u razne aktivnosti uvelike može pridonijeti smanjenju javnozdravstvenog globalnog problema ovisnosti.

Author Biography

Ella Zimmermann, Zdravstveno veleučilište Zagreb

Stručna prvostupnica sestrinstva

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi