Psihdukacija i prevencija sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara - pregledni članak

Autor(i)

  • Adriano Friganović KBC Zagreb Klinika za anesteziologiju, reaniamtologiju i intenzivno liječenje Kišpatićeva 12 Zagreb Zdravstveno veleučilište Mlinarska cesta 38 Zagreb
  • Irena Kovačević Zdravstveno veleučilište Mlinarska cesta 38 Zagreb
  • Jelena Slijepčević KBC Zagreb Klinika za anesteziologiju, reaniamtologiju i intenzivno liječenje Kišpatićeva 12 Zagreb
  • Sandro Vidmanić KBC Rijeka Centar za hitnu medicinu

Ključne riječi:

psihdukacija, sindrom sagorijevanja, sestrinstvo

Sažetak

UVOD: Psihdukacija zauzima važan dio terapijskog procesa, odnosi se na veliki broj intervencija koje imaju za cilj pomoći osobi kako shvatiti svoje trenutne smetnje te se što uspješnije nositi s njima u svakodnevnici. Psihdukacijske intervencije imaju za cilj ponovnu uspostavu narušenog funkcioniranja, eliminaciju simptoma i osiguravanje osobnog rasta pojedinca. Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara predstavlja veliki problem, jer pojava simptoma povećava rizike za obitelj i pacijenta

 

CILJ: Cilj ovog članka jest napraviti sustavnu analizu literature te osigurati dovoljno znanstvenih dokaza o posljedicama sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara, ali i o psihdukaciji kao intervenciji kojom možemo prevenirati i na vrijeme liječiti simptome.

MATERIJALI I METODE: Medline baza podataka pretraživana je s ciljem da identificira relevantne studije i pregledne članke objavljene u posljednjih 10 godina. Ključne riječi koju su korištene bile su psihdukacija, sindrom sagorijevanja i sestrinstvo.

REZULTATI: Dostupna literatura je pokazala kako medicinske sestre izložene stresu imaju simptome sindroma sagorijevanja. Kao rezultat sindroma sagorijevanja javljaju se kronični umor, smanjena radna sposobnost i visok rizik za neželjene događaje. Psihdukacija ima pozitivne učinke na simptome sindroma sagorijevanja kod medicinskih sestara.

ZAKLJUčAK:  Sindrom sagorijevanja kod medicinskih sestara veliki je problem za zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav. Izrada planova prevencije i uključivanje psihdukacije kao intervencije uvelike bi smanjilo i pojavnost i štetne efekte na zdravstveni sustav.

Author Biographies

Adriano Friganović, KBC Zagreb Klinika za anesteziologiju, reaniamtologiju i intenzivno liječenje Kišpatićeva 12 Zagreb Zdravstveno veleučilište Mlinarska cesta 38 Zagreb

diplomirani medicinski tehničar

predavač

Irena Kovačević, Zdravstveno veleučilište Mlinarska cesta 38 Zagreb

diplomirana medicinska sestra

predavač

Jelena Slijepčević, KBC Zagreb Klinika za anesteziologiju, reaniamtologiju i intenzivno liječenje Kišpatićeva 12 Zagreb

magistra sestrinstva

Sandro Vidmanić, KBC Rijeka Centar za hitnu medicinu

stručni prvostupnik sestrinstva

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi