Š kole koje promoviraju zdravlje nasuprot zdravstvenom odgoju u školama

Autor(i)

  • Irena Kovačević Kovačević Zdravstveno veleučilište
  • Lijana Zaletel-Kragelj Medicinski fakultet u Ljubljani
  • Gordana Pavleković Š kola narodnog zdravlja "Andrija Š tampar"
  • Valentina Krikšić
  • Š tefanija Ozimec Vulinec
  • Boris Ilić

Ključne riječi:

promicanje zdravlja, škola koja promiče zdravlje, zdravstveni odgoj, zdrave škole

Sažetak

 

Pozadina. Š kole su prirodno i povoljno okruženje za promicanje zdravlja. Upravo se u školama, zajedničkim radom učenika, nastavnika i roditelja može osigurati temelj zdravog načina života i rada. Aktivnosti u promicanju zdravlja u školama usmjerene su razvoju vlastitog samopoštovanja, ali i poštovanja drugih, u okruženju mira i sigurnosti, razumijevanja i podrške.

Cilj. Cilj rada je na osnovu proučene literature usporediti značajnosti škole koje promovira zdravlje, u odnosu na zdravstveni odgoj u školama.

Metode. Sustavnim pregledom literature iz PubMed baze podataka i drugih izvora, učinjena je usporedba dvaju načina promicanja zdravlja u školama. Jedan podrazumijeva škole koje promiču zdravlje, dok drugi sadrži zdravstveni odgoj kao predmet u školskom kurikulumu.

Rezultati. Š kola koja promiče zdravlje temelji se na modelu zdravlja koji uključuje interakciju fizičkog, mentalnog i socijalnog aspekta. Naglašava širi pogled i ulogu školskih zdravstvenih službi, a to uključuje i napore za integriranom službom unutar koje i nastavni programi i učenici postaju ravnopravni sudionici. Zdravstveni odgoj je mjera zdravstvene zaštite kojom se, putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima, postiže unapređenje zdravlja, sprječavanje te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti.

Zaključak. Promicanje zdravlja ima šire značenje i   sveobuhvatna je aktivnost usmjerena na cjelokupno društvo i njegove institucije. Š kola koja promiče zdravlje neprestano osnažuje svoje kapacitete kao mjesto zdravog življenja, učenja i rada. Zdravstveni odgoj predstavlja jedno specijalizirano područje stručno-zdravstvene djelatnosti u sustavu zdravstva, socijalne zaštite, općeg odgoja i obrazovanja.

 

Author Biographies

Irena Kovačević Kovačević, Zdravstveno veleučilište

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Predavač

Lijana Zaletel-Kragelj, Medicinski fakultet u Ljubljani

Medicinski fakultet u Ljubljani

Profesor na Katedri za Javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi