Potrošnja lijekova u Bjelovaru-jesmo li prešli granicu?

Autor(i)

  • Ivana Petek VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Zrinka Puharić VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Rudolf Kiralj VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • čurđica Grabovac VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Tamara Salaj VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Ksenija Eljuga VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Ključne riječi:

potrošnja lijekova, troškovi, prevencija

Sažetak

Potrošnja lijekova bitan je statistički pokazatelj sadašnjosti, ali i budućnosti javno-zdravstvene politike. Troškovi u zdravstvu povećavaju se svake godine, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. S obzirom na činjenicu kako je većinski dio troškova u farmaceutskoj potrošnji usmjeren na lijekove koji su propisani receptom, bitno je pratiti koji lijekovi i u kojoj količini se troše. U svijetu i Hrvatskoj postoji nekoliko skupina lijekova koji se ističu prema potrošnji i konstantno rastu. Gorući problemi u zdravstvu, u pogledu bolesti koje pogađaju ljude, se odražavaju i na sliku potrošnje lijekova. Skupine C, N, A, B i R su najzastupljenije u BBŽ prema DDD/1000/dan, dok skupina L zauzima vodeće mjesto po financijskim troškovima u Hrvatskoj. Hrvatska se nalazi na dnu po potrošnji lijekova prema europskom prosjeku. Gledajući potrošnju unutar Hrvatske, BBŽ se nalazi pri vrhu županija po potrošnji lijekova i ta potrošnja iz godine u godinu raste. Važna stavka u potrošnji lijekova je racionalizirati propisivanje lijekova, odnosno primijeniti lijek samo onda kada je to potrebno i u onoj dozi koja je dovoljna da bi se postigao učinkovit efekt. Ukoliko promatramo kroz više godina kompletnu sliku potrošnje lijekova u Hrvatskoj, bilo bi moguće predvidjeti koje bolesti će biti zdravstveni problem u budućnosti,a time je moguće i prevenirati razvoj tih bolesti ili barem smanjiti postotak ljudi koji će biti pogođeni tim bolestima. Takav pristup koji racionalizira potrošnju lijekova i predviđa moguće zdravstvene probleme mogao bi donijeti znatne uštede u zdravstvu i time omogućiti ulaganje novaca u neke druge probleme u medicini (razvoj novih lijekova, istraživanja, ulaganje u bolnice, opremu)

 

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi