Prevalencija poremećaja vida u RH temeljem podataka Hrvatskog registra osoba s invaliditetom

Autor(i)

  • Tomislav Benjak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Tina Runjić
  • Ante Bilić Prcić

Sažetak

Vid je jedan od osjeta kojemu je organ oko, a pomoću kojega primjećujemo, razaznajemo svjetlo, boje, oblike i udaljenosti. Uslijed različitih oštećenja struktura oka i/ili vidnih puteva dolazi do razvoja poremećaja vida. Postoje četiri razine oštećenja vidne funkcije, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti 10 (1): normalni vid, umjereno oštećenje vida; teško oštećenje vida i sljepoća. U tablici u nastavku daje klasifikaciju ozbiljnosti oštećenja vida, po preporuci rezolucije Međunarodnog vijeća za oftalmologiju (2002) i preporukama SZO o "razvoju standarda za karakterizaciju gubitak vida " (rujan 2003).

Author Biographies

Tomislav Benjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tina Runjić

Ante Bilić Prcić

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi