Ugroženost nedržavnih manjina šećernom bolešću

Autor(i)

  • Borna Pleše Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicisku informatiku i biostatistiku
  • Renata Kutnjak-Kiš Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Andrea Marić Centar za dijabetes Županijske bolnice čakovec

Ključne riječi:

Dijabetes tipa 2, šećerna bolest, zdravstvene nejednakosti, nedržavne manjine

Sažetak

Nejednakosti u zdravlju manjina u razvijenim zemljama i onima u tranziciji kritična je tema javnog zdravstva u posljednjih nekoliko desetljeća. Nedržavne manjine posebno su ugrožene, o čemu govore i brojna istraživanja koja prikazuju zabrinjavajuću sliku socijalne isključenosti, težeg pristupa zdravstvenoj zaštiti te informacijama o prevenciji bolesti i ozljeda. Stope šećerne bolesti tipa 2 među takvim manjinama nerijetko su višestruko veće od općih stopa unutar državnih granica u kojima žive, stoga je prevencija i liječenje u tim populacijama od kritične važnosti za sprječavanje pogoršanja i smanjenju nejednakosti u zdravlju. U Republici Hrvatskoj  romska populacija najmnogobrojnija je nedržavna manjina, no točne stope šećerne bolesti   među tom populacijom nisu poznate. Cilj ovoga rada je, koristeći srodne primjere ugroženosti nedržavnih manjina šećernom bolešću, pokazati nužnost utvrđivanja prave slike o šećernoj bolesti među Romima te provedbe više razine prevencije i zdravstvene zaštite koja će biti prilagođena njihovom društvenom i kulturnom kontekstu te vrijednostima.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi