Strukturirana edukacija osoba sa šećernom bolešću - program dnevne bolnice u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur

Manja Prašek

Sažetak


Edukacija osoba sa šećernom bolešću osnovni je oblik liječnja. Bez obzira na to koji oblik edukacije primijenili (individualni, u malim skupinama ili kroz različite medije), ona mora potaknuti na brigu o vlastitom zdravlju i na pravilno donošenje odluke o sudjelovanju u njenom liječenju. Jedan od oblika učinkovite edukacije u maloj skupini program je Dnevne bolnice kroz koji u strukturiranu obliku i kroz međusobnu intereakciju članova skupine postižemo dugoročno poboljšanje u regulaciji bolesti. Uz edukaciju kroz takav program moguće je u kroničnog bolesnika učiniti potrebnu laboratorijsku i specijalističku kontrolu bolesti, ali uključiti i potrebnu fizikalnu terapiju i psihološku podršku. Cijena boravka u DB znatno je manja od hospitalizacije, učinkovitija i sličnija svakodnevnom životu. Reedukacija i podržavanje motivacije potrebni su kod svakog kontrolnog pregleda, ali se u bolesnika koji je svjestan svoje uloge u liječenju mogu postići i održati dobri rezultati.


Ključne riječi


Strukturirana edukacija u maloj skupini, intereakcija članova skupine, motivacija, dnevna bolnica, računanje ugljikohidrata

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja