Sociološke dimenzije šećerne bolesti tipa 2

Autor(i)

  • Srđan Golubović Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Ključne riječi:

Dijabetes tip 2, društvene determinante zdravlja, bihevioralni obrasci, državni servisi

Sažetak

U radu pokušavamo u kratkim crtama kroz literaturni pregled nabrojiti sociološke dimenzije dijabetesa tipa 2. Od globalnih društvenih procesa, globalizacije i urbanizacije, do zdravstvene sposobnosti pojedinca, pokušavamo sažeti aktualna saznanja   o društvenim dimenzijama pandemije dijabetesa kroz različit utjecaj na obrasce ponašanja i stilove života. čak i ovakva površna analiza može biti dobar indikator gdje i kako intervenirati u društvene strukture kako bi se pandemija dijabetesa zaustavila i kontrolirala. Shodno tome, najveća odgovornost leži u institucijama na koje klinička i znanstvena struka ima malo realnog utjecaja, ali bi je trebalo osnažiti kroz javnozdravstvenu metodologiju.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi