Zašto oportunistički probir za preddijabetes i šećernu bolest u obiteljskoj medicini? Proces probira traži prilagodbe

Marija Vrca Botica, Ivana Katić Milošević, Ivanka Dodig Bravić, Kata Bekina, Vesna Dejanović, Ines Zelić, Ines Balint, Mirica Rapić, Magdalena Nardelli

Sažetak


Procijenjeno je da je jedna trećina do jedne polovine osoba sa šećernom bolesti  neotkriveno i stoga neliječeno. SZO preporuča  prevenciju  i rano otkrivanje bolesti kao važan  segment  u zaustavljanju epidemijske pojavnosti bolesti. Oportunistički probir na neotkrivenu bolest u ordinacijama obiteljske medicine najprihvatljivija je metoda. Proces se odvija na temelju jedinstva: čimbenika rizika (poznavanja pacijenta i obitelji), prostora u kojem se proces odvija, postupaka intervencije nakon probiranja, liječenja i praćenja pacijenta nakon intervencije. Obiteljskom liječniku potreban je jednostavan postupak koji  će provoditi  tim obiteljskog liječnika u vremenskim i prostornim kapacitetima prakse koji neće dodatno opteretiti konzultaciju, pacijenta i zdravstveni sustav. Takav postupak može postati rutinski rad liječnika obiteljske medicine. U radu je prikazan model za poboljšanje prikupljanja podataka o rizicima  iz elektronske medicinske dokumentacije prema WONCA International Classiffication Commitee (WICC).


Ključne riječi


Obiteljska medicina, oportunistički probir, šećerna bolest, elektronska dokumentacija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja