Analiza stanja ljudskih resursa u sustavu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Vesna Š tefančić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Damir Ivanković Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

Analiza ljudskih resursa, šećerna bolest, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, Hrvatska

Sažetak

Ovaj rad predstavlja analizu stanja ljudskih resursa u sustavu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti, s naglaskom na odnos broja oboljelih i brojadijabetologa u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ovi su odnosi promatrani kroz nekoliko modela skrbi za osobe oboljele od raznih oblika šećerne bolesti u skladu s postojećim ljudskim resursima u sustavu. Tek na osnovi analize ljudskih resursa, opterećenja bolešću i predviđanja budućih trendova   moguće je planirati intenzitet i kvalitetu skrbi te planirati vlastite smjernice ili pridržavanje postojećima. Također, analiza i upravljanje ljudskim resursima omogućava planiranje i kontroliranje epidemije bolesti te implementaciju i evaluaciju programa za intenziviranje skrbi s ciljem poboljšanja zdravstvenog statusa oboljelih te smanjenja troškova liječenja komplikacija šećerne bolesti.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi