Dijabetičko stopalo - možemo činiti više

Autor(i)

  • Anica Badanjak Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur
  • Lea Smirčić Duvnjak Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur
  • Vilma Kolarić Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

Ključne riječi:

Dijabetičko stopalo, ulkus, amputacija, prevencija, ambulanta za dijabetičko stopalo

Sažetak

Svijet se suočava s pandemijom šećerne bolesti tipa 2, povećanom incidencijom šećerne bolesti tipa 1 i njihovim komplikacijama. Svi oboljeli   imaju povećan rizik za razvoj komplikacija, bez obzira o kojem se tipu dijabetesa radi. Broj oboljelih od šećerne bolesti u svijetu se dramatično povećao zadnjih 30 godina. Prema epidemiološkim studijama 1985. godine ukupno je bilo oko 30 milijuna oboljelih, a sada ih ima 13 puta više. Projekcije za 2030. godinu predviđaju povećanje na 592 milijuna oboljelih od šećerne bolesti u svijetu. Time će se povećati i broj svih komplikacija, pa tako i onih vezanih za dijabetičko stopalo. Jedna je od najčešćih i najtežih komplikacija šećerne bolesti dijabetičko stopalo. Termin dijabetičko stopalo uključuje bilo koju patologiju povezanu direktno s dijabetesom ili   njegovim kroničnim komplikacijam. Kombinacija neuropatije, poremećenog protoka krvi   povećava rizik za razvoj ulkusa stopala, infekcije, a time i mogućnost  amputacije donjih ekstremiteta. Podaci o prevalenciji ulkusa dijabetičkog stopala variraju od 4 do 27%. Rizik za razvoj ulkusa stopala u osoba oboljelih od šećerne bolesti   tijekom života iznosi 25%. Liječenje komplikacija ulkusa dijabetičkog stopala predstavlja veliki teret za oboljelog, njegovu obitelj i ogromno ekonomsko opterećenje   za društvo. Komplikacije dijabetičkog stopala najčešći su razlog hospitalizacije dijabetičkih bolesnika u zapadnim zemljama. Cijena koštanja komplikacija dijabetičkog stopala povećava se s težinom bolesti, hospitalizacijom za 41%, a amputacijom   za   9%. Ranim učinkovitim liječenjem ulkusa dijabetičkog stopala može se smanjiti težina komplikacija prevenirati amputacije, a moguće je i smanjiti smrtnost i u svakom slučaju poboljšati kvalitetu   života. Potvrđeno   je da se do 50% amputacija i ulkusa stopala u dijabetičkih bolesnika može izbjeći učinkovitom identifikacijom i edukacijom, a prema nekim autorima i do 79%. Cilj je usmjeriti se na prevenciju   komplikacija dijabetičkog stopala i spašavanje ekstremiteta.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi