Š ećerna bolest u Republici Hrvatskoj – epidemiologija i trendovi

Autor(i)

  • Damir Ivanković Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku
  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Ključne riječi:

Š ećerna bolest, epidemiologija, prevalencija, trendovi, registar, CroDiab

Sažetak

Š ećerna bolest predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i izazova, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Cilj je ovoga članka dati pregled epidemiologije i trendova šećerne bolesti u Hrvatskoj te usporedbu sa zemljama u okruženju. članak također donosi pregled alata za javnozdravstveno praćenje i upravljanje šećernom bolesti, kao i komentar na neke nedavne intervencije. Hrvatska je zemlja sa srednjom prevalencijom šećerne bolesti, u usporedbi sa zemljama u okruženju ,no suočeni smo s epidemijom šećerne bolesti i svim opterećenjima koja ona nosi za pojedinca i za društvo. Alati u vidu strateških dokumenata i informacijskih rješenja jesu dostupni, no za njihovo optimalno provođenje i iskorištavanje potrebno je inzistirati na suradnji i unaprjeđenju interoperabilnosti na svim razinama.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi