ADA - nove smjernice za prehranu osoba sa šećernom bolešću

Stela Freund

Sažetak


Zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost i farmakoterapija ključne su komponente u liječenju šećerne bolesti. Za većinu osoba sa šećernom bolešću teško je odlučiti što jesti. American Diabetes Association (ADA) stava je da ne postoji „jedinstveni odgovor za sve“ u prehrani osoba s dijabetesom. ADA također prepoznaje ključnu ulogu zdrave prehrane u ukupnom liječenju dijabetesa te preporučuje da svaka osoba s dijabetesom aktivno sudjeluje u samokontroli, edukaciji i planu liječenja sa svojim zdravstvenim timom što uključuje suradnju u izradi individualiziranog plana prehrane. Ciljevi pravilne prehrane su promicanje pravilnih zdravstvenih navika, naglašavajući raznolikost hranjivih tvari u odgovarajućim porcijama, a sve u svrhu postizanja bolje glikemije, krvnog tlaka, prihvatljive razine masnoće u krvi, postizanja i održavanja ciljeva tjelesne težine i odgoda ili sprečavanje kroničnih komplikacija. Za izradu individualiziranog plana prehrane potrebno je uzeti u obzir osobni i kulturološki odabir osobe, stupanj obrazovanja i kognitivnih sposobnosti, dostupnost izbora hrane i socijalni status, sposobnost za promjene u ponašanju kao i moguće zapreke.


Ključne riječi


Zdrava prehrana, edukacija, strukturirani edukacijski programi, šećerna bolest

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja