ADA - nove smjernice za prehranu osoba sa šećernom bolešću

Autor(i)

  • Stela Freund Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

Ključne riječi:

Zdrava prehrana, edukacija, strukturirani edukacijski programi, šećerna bolest

Sažetak

Zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost i farmakoterapija ključne su komponente u liječenju šećerne bolesti. Za većinu osoba sa šećernom bolešću teško je odlučiti što jesti. American Diabetes Association (ADA) stava je da ne postoji „jedinstveni odgovor za sve“ u prehrani osoba s dijabetesom. ADA također prepoznaje ključnu ulogu zdrave prehrane u ukupnom liječenju dijabetesa te preporučuje da svaka osoba s dijabetesom aktivno sudjeluje u samokontroli, edukaciji i planu liječenja sa svojim zdravstvenim timom što uključuje suradnju u izradi individualiziranog plana prehrane. Ciljevi pravilne prehrane su promicanje pravilnih zdravstvenih navika, naglašavajući raznolikost hranjivih tvari u odgovarajućim porcijama, a sve u svrhu postizanja bolje glikemije, krvnog tlaka, prihvatljive razine masnoće u krvi, postizanja i održavanja ciljeva tjelesne težine i odgoda ili sprečavanje kroničnih komplikacija. Za izradu individualiziranog plana prehrane potrebno je uzeti u obzir osobni i kulturološki odabir osobe, stupanj obrazovanja i kognitivnih sposobnosti, dostupnost izbora hrane i socijalni status, sposobnost za promjene u ponašanju kao i moguće zapreke.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi