Prehrana Dojilja

Autor(i)

  • Mirna Žulec visoka tehnička škola
  • Dijana Bogati visoka tehnička škola
  • Zrinka Puharić visoka tehnička škola
  • Tamara Salaj visoka tehnička škola
  • Ksenija Eljuga visoka tehnička škola
  • Marina Friščić visoka tehnička škola

Ključne riječi:

dojilje, pravilna prehrana, nutritivne potrebe, namirnice

Sažetak

Pravilna i uravnotežena prehrana s odgovarajućim unosom svih potrebnih nutrijenata važna je za optimalan rast i razvoj dojenčeta, ali i za zdravlje rodilje. Anketnim upitnikom provedeno je istraživanje među skupinom dojilja, od poroda do starosti djeteta od 6 mjeseci, s ciljem dobivanja uvida u njihove životne i prehrambene navike. Metodama deskriptivne statistike, te uspoređujući rezultate sa sličnim istraživanjima drugih zemalja dobivene su neke sličnosti, ali i odstupanja. Potvrđen je važnost pravilne prehrane i zdravih navika, te   njihova pridržavanja.

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi