Rak dojke – seksualnost i slika tijela kod žena sa rakom dojke

Autor(i)

  • Renata Roknić Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Ključne riječi:

rak dojke, seksualnost, slika tijela, komunikacija s partnerom, intima

Sažetak

Pozadina: Rak dojke je najčešća maligna bolest u žena. Dok se kvaliteta života za većinu žena koje su preživjele rak dojke vraća u normalu do godinu dana nakon bolesti, problemi u seksualnoj funkciji i intimnosti često traju. Rak dojke negativno utječe na seksualni život i kao traumatski događaj može utjecati na psiho - seksualno funkcioniranje kod žena i intiman odnos s partnerom.

Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je pregledom različitih članaka istražiti utjecaj raka dojke na sliku tijela i seksualnost kod žena.

Metodologija: PubMed baza pretraživana je s ciljem pronalaska odgovarajućih studija i članaka objavljenih u razdoblju unazad 10 godina. Korištene ključne riječi su rak dojke, seksualnost, slika tijela, komunikacija s partnerom, intima.

Rezultati: Tijekom pretraživanja baze pronađeno je 9 članaka od kojih je, prema kriterijima uključenja za istraživanje korišteno 5. Kriteriji za uključenje u analizu su originalni istraživački radovi objavljeni na engleskom jeziku u vremenskom razdoblju u zadnjih 10 godina. Podatci iz literature koja je korištena pokazali su da rak dojke i liječenje raka dojke znatno utječe na sliku tijela i seksualno funkcioniranje kod žena.

Zaključak: Rak dojke utječe na mnoge aspekte seksualnosti, uključujući i promjene u tjelesnom funkcioniranju i u percepciji ženstvenosti. Zdravstveni radnici trebaju procijeniti utjecaj medicinske i kirurške obrade na seksualnost žena preživjelih od raka dojke. Rješavanje tih problema bitno poboljšava kvalitetu života u žena s rakom dojke.

Author Biography

Renata Roknić, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studentica treće godine sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi