In memoriam prof Slobodan Lang

Autor(i)

  • Danijela Š timac Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Slobodana Langa doživjela sam najprije kao studentica diplomskog a zatim poslijediplomskog studija javnog zdravstva slušajući njegova osebujna predavanja, uvijek vezana uz zadanu temu tek onoliko koliko su stvari univerzalno povezane, ali uvijek aktualna, motivirajuća, poticajna za raspravu i razmišljanje, prožeta Langovim osobnim iskustvom, povijesnim činjenicama i moralnim pitanjima koja nam je kao zadaću zadavao za budućnost. Sa njegovih predavanja teško se moglo hvatati bilješke i spremati za ispite, ali Lang nas je pripremao za ispit života, liječničke i javnozdravstvene djelatnosti koja nije struka nego poziv, kojemu se predaje živeći vrijednosti koje se zagovaraju, a što je Lang svojim   životom, kroz djelotvorno znanje, pokazivao. Na opaske da su mu predavanja ne fokusirana na temu, preširoka i preapstraktna, odgovarao bi:“Š ta mogu, ja se ne mogu suziti.“  

Downloads

Objavljeno

2016-03-10

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi