Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine

Autor(i)

  • Andrea Grgić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Dunja Skoko Poljak Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

prevencija, rizični čimbenici, intervencija, preventivni programi

Sažetak

Kronične nezarazne bolesti uzrokuju 80% smrtnosti stanovništva i 70% pobola. Među njima prevladavaju bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, šećerna bolest i kronične obstruktivne bolesti respiratornog sustava. Svjetska zdravstvena organizacija zagovara starteški pristup razvoja integriranih preventivnih programa putem kojih se kroz utjecaj na pojedine rizične čimbenike istovremeno smanjuje pobol i smrtnost od kroničnih bolesti. Zagovara i provedbu ovakvih programa na svim razinama od nacionalne do lokalne kroz intersektorku suradnju vladina i nevladina sustava. Analizom dosadašnjih aktivnosti na području primarne prevencije osnovnih bihevioralnih te biomedicinskih rizičnih čimbenika prepoznato je preko 50 različitih nacrta, prijedloga, inicijativa, programa i strategija koji se trenutno provode ili planiraju provoditi u Republici Hrvatskoj a koji se fokusiraju na navedene rizične čimbenike. U cilju utvrđivanja i analize postojećih preventivnih programa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u suradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske tijekom rujna 2015. godine proveo anketu o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/ projekata) na području Republike Hrvatske koji su prikazani u ovom radu. Istraživanje je provedeno putem elektroničkog upitnika korištenjem paketa Limesurvey. Analizom je obuhvaćeno 155 programa.

Downloads

Objavljeno

2016-03-09

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi