Epidemija Zika virusne infekcije

Autor(i)

  • Goranka Petrović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vesna Višekruna Vučina Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Aleksandar Š imunović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marijan Erceg Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Iva Pem Novosel Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

Zika virus, infekcija

Sažetak

Virus Zika je flavivirus kojeg primarno prenose komarci iz roda Aedes, za koje je karakteristično da su aktivni danju, od izlaska do zalaska sunca. Kompetentni vektori su Ae.aegypti i Ae.albopictus (tigrasti komarac), dok se ostali komarci iz roda Aedes  smatraju potencijalnim vektorima.Virus Zika može se prenijeti i transplacentarno ili tijekom porođaja zaražene majke, te spolnim putem. Zika virus je detektiran u krvi, urinu i slini tijekom akutne faze bolesti.  Zika virusna RNA može biti prisutna u sjemenoj tekućini najmanje dva mjeseca nakon oporavka od Zika virusne   infekcije.Postoji potencijalni rizik prijenosa Zika virusa zaraženom krvlju i transfuzijskim pripravcima te doniranjem sjemena davatelja povratnika iz rizičnog područja.Ne postoji cjepivo ili mogućnost kemoprofilakse infekcije.

Downloads

Objavljeno

2016-03-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi