O prvoj analizi vode Zvira

Ana Alebić-Juretić

Sažetak


Krajem XIX stoljeća Rijeka doživljava veliki uspon. Ekonomski prosperitet omogućio je i podizanje društvenog standarda te se u to doba, pored ostalog, izgrađuju kanalizacija i vodovod, uvodi električna struja, grade mnoge škole, obdaništa, osnivaju se gradske biblioteke i nova društva. Među novoosnovanim društvima isticao se Klub za prirodne znanosti ("Naturwissentschaftlichen Club in Fiume/ Club di scienze naturali in Fiume"), koji od 1896. god. izdaje svoja Priopćenja u kojima se, pored izvještaja o radu Kluba i predavanja, publiciraju značajniji znanstveni radovi, od kojih su neki dan danas zanimljivi. Jedan je od takvih radova i “Izvještaj o kemijskoj analizi vode iz Zvira i o bakteriološkom ispitivanju iste, kao i vode javnih bunara u Rijeci” (Bericht über die chemische Analyse des Wassers vom Zvir und űber die bakteriologische Untersuchung desselben, sowie des Wassers der öffentlichen Brunnen in Fiume) Prof. Dr. Koettstorfera s c. i kr. Pomorske akademije iz 1888.god, koji je zbog svoje zanimljivosti i važnosti tiskan u Priopćenjima iz 1896.god. 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja