Kratka analiza apsentizma na teritoriji Južnobačkog okruga

Autor(i)

  • Eržebet Ač Nikolić Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000
  • Sonja čanković Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000
  • Ivana Radić Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000
  • Miodrag Arsić Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000

Ključne riječi:

apsentizam, morbiditet

Sažetak

Abstrakt   Uvod: Odsustvo sa posla zbog bolesti predstavlja važan indikator zdravlja i blagostanja radno-aktivne populacije. Iako postoje različiti stavovi, način na koji se vodi evidencija apsentizma govori u prilog tome da se radi o pouzdanom indikatoru. Cilj rada je bio da se sagledaju osnovne karakteristike odsustva sa posla radno aktivnog stanovništva u periodu od 2008-2012. godine na teritoriji Južnobačkog okruga. Metod: Analiza je obuhvatila podatke o odsustvovanju sa posla na teritoriji Južnobačkog okruga koji su prikupljeni putem Izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad (obrazac 03-6) koje Institutu za javno zdravlje Vojvodine mesečno dostavljaju svih 11 domova zdravlja. Rezultati: Ukupno je analizirano 394911 slučajeva privremene sprečenosti za rad za posmatrani petogodišnji period. U periodu od 2008-2012. godine došlo je do smanjenja broja aktivnih osiguranika, broja slučajeva i dana odsustvovanja u Južnobačkom okrugu. Najčešći uzrok odsustvovanja je bila bolest, odnosno među muškarcima su to bolesti sistema za disanje, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva i povrede trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora a kod žena se pored ovih izdvaja i trudnoća, rađanje i babinje. Zaključak: Analizom podataka se dolazi do zaključka da je najčešći uzrok odsustvovanja sa posla bolest. Da bi se bolje razumeo značaj apsentizma kao indikatora zdravstvenog stanja potrebna su dalja istraživanja, posebno ona koja dovode u vezu ovaj indikator sa drugim značajnim indikatorima.

Author Biographies

Eržebet Ač Nikolić, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000

pomoćnik direktora za nastavu i nauku u IZJZ Vojvodine, predaje i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i ima zvanje profesora medicinskih nauku u oblasti socijalne medicine

Sonja čanković, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000

radi kao specijalista socijalne medicine u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, a i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Ivana Radić, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000

radi kao specijalista socijalne medicine u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, a i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Miodrag Arsić, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, Novi Sad 21 000

radi u IZJZ Vojvodine na mestu Načelnika Centra za biostatistiku, specijalista socijalne medicine i doktor medicinskih nauka

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi