Europska baza bolničkog pobola

Autor(i)

  • Ana Ivičević Uhernik Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Na Web stranicama Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije od studenoga 2006. dostupna je Europska baza bolničkog pobola (European Hospital Morbidity Database, HMDB).  Europska baza bolničkog pobola trenutno sadrži podatke o hospitalizacijama u 23 zemlje europske regije (Austrija, Belgija, Cipar, češka, Danska, Finska, Francuska, Hrvatska, Island, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Š vicarska, Velika Britanija). Zamišljena je kao oruđe za analizu i međunarodnu usporedbu  pobola i bolničke djelatnosti. Ukupni podaci za pojedinu godinu trenutno obuhvaćaju preko 70,000,000 hospitalizacija. Baza će se redovito dopunjavati novim podacima.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti