Europska baza bolničkog pobola

Ana Ivičević Uhernik

Sažetak


Na Web stranicama Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije od studenoga 2006. dostupna je Europska baza bolničkog pobola (European Hospital Morbidity Database, HMDB). 

Europska baza bolničkog pobola trenutno sadrži podatke o hospitalizacijama u 23 zemlje europske regije (Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Finska, Francuska, Hrvatska, Island, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Švicarska, Velika Britanija). Zamišljena je kao oruđe za analizu i međunarodnu usporedbu pobola i bolničke djelatnosti. Ukupni podaci za pojedinu godinu trenutno obuhvaćaju preko 70,000,000 hospitalizacija. Baza će se redovito dopunjavati novim podacima.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja