„Knjiga o gripi“ – što donosi budućnost?

Autor(i)

  • Vladimir Draženović Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U okviru Nacionalnog centra za influencu, a sve u cilju širenja javnozdravstvenih spoznaja u svezi s gripom, te ublažavanju posljedica u slučaju pandemije izdana je knjiga: Kamps-Hoffmann-Preiser «Knjiga o gripi » koju je adaptirao i preveo dr. V. Draženović.Ova knjiga prvi je tako sveobuhvatni pisani tekst na hrvatskom jeziku koji na stručan ali pristupačan način govori o svim aspektima gripe i to kroz deset poglavlja .Poglavlja obuhvaćaju sljedeće teme: sezonsku influencu, ptičju gripu, pandemije, pripreme za pandemiju, strukturu virusa influence, patogenezu i imunologiju, cjepiva, laboratorijsku dijagnostiku, kliničku sliku, liječenje i preventivne aktivnosti te nove protuvirusne lijekove.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti