16. listopad 2006. godine - SMU osuđuje sve oblike prisilne prehrane

Autor(i)

  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Slobodan Lang Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Svjetsko Medicinsko Udruženje snažno obnavlja svoj stav da je prisilna prehrana štrajkača glađu neetična i nikada nije opravdana.Na svojoj godišnjoj Općoj Skupštini u Sun City, Južna Afrika, SMO je promijenila svoje upute liječnicima u zbrinjavanju strajkaša glađu kako bi učinila apsolutno jasnim da je prisilno hranjenje vrsta nečovječnog i ponižavajućeg postupka.Nove upute u ispravljenoj Deklaraciji iz Malte, pojašnjava postojeću politiku SMU, ističući da se poštovanje autonomije pacijenta mora uzeti u obzir nasuprot medicinskim postupcima, koje mogu ili ne moraju biti u najboljem interesu štrajkača glađu. Konačna odluka o intervenciji mora voditi računa o informiranoj odluci štrajkača glađu i mora biti u isključivoj nadležnosti liječnika, a ne bilo koje ne medicinske vlasti.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi