Š to treba svaki hrvatski građanin znati o štrajku glađu

Autor(i)

  • Slobodan Lang Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Kakav je odnos pravne države i štajka glađu?  Odnos prema štrajkačima glađu u zatvorima jedan je od ključnih pokazatelja ljudskih prava, medicinske etike i pravne države.Tko definira štrajk glađu?  Etičke upute donosi Svjetsko Medicinsko Udruženje, za 8 000 000 liječnika iz cijelog svijeta. Deklaracija o štrajkačima glađu je donesena na Malti, 1991. i obnovljena 2006. To je za sve obvezujući dokument o štrajkačima glađu.Š to je štrajk glađu?  Š trajk glađu je dragovoljna nenasilna metoda po kojoj sudionici gladuju kao čin protesta i zbog postizanja promjene odluka, postupaka ili čak cijelog sustava.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi