Deklaracija o štrajkačima glađu Svjetskog Medicinskog Udruženja

Ivan Pristaš, Slobodan Lang

Sažetak


Štrajkovi glađu se javljaju u raznim okolnostima, ali uglavnom izazivaju dileme u okruženjima gdje su ljudi zatvoreni (zatvori i centri za useljenike). Oni su često oblik protesta ljudi kojima nedostaju drugi načini da obznane svoje zahtjeve. Odbijajući hranu kroz duže razdoblje, ljudi se nadaju postići izvjesne ciljeve, nanoseći negativni publicitet vlastima. Kratkotrajno ili prividno odbijanje hrane rijetko izazivaju etičke probleme. Istinsko ili duže gladovanje izaziva opasnost smrti ili trajnog oštećenja štrajkača glađu i može izazvati sukob vrijednosti liječnika. Štrajkači glađu obično ne žele umrijeti, ali neki mogu biti i na to spremni kako bi ostvarili svoje ciljeve. Liječnici trebaju utvrditi istinske namjere pojedinca, posebno kod kolektivnih štrajkova ili stanja gdje je moguć pritisak suradnika. Etička dilema se javlja kad se kod štrajkača glađu koji su dali jasne upute da ih se ne oživljava dođe do oštećenja svijesti. Princip dobrog djela traži od liječnika da provodi oživljavanje, ali poštovanje individualne autonomije sprečava liječnike u interveniranju kod pravovaljane i informirane zabrane. Dodatna teškoća se javlja u čuvanim ustanovama, jer nije uvijek jasno jesu li instrukcije štrajkača glađu date dragovoljno i uz zadovoljavajuće informacije o posljedicama. Ove upute i obrazloženje bave se ovim teškim okolnostima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja