Osiguranje kvalitete i akreditacija medicinsko biokemijskih laboratorija

Ana Stavljenić-Rukavina

Sažetak


Zdravstveni sustavi , medicisko osoblje i ostali zaposleni u zdravstvenim ustanovama u Europi te mnogim drugim dijelovima svijeta suočavaju se poslijednjih deset godina sa zahtjevima društva i pojedinaca-korisnika zdravstvenih usluga za većom kvalitetom i manjim rizicima od nepovoljnih ishoda pojedinih postupaka dijagnoze i liječenja. Premda se kvaliteta podrazumijeva u zdravstvenoj intervenciji koja se temelji na principima najbolje stručne prakse ipak se i u tehnološki najrazvijenijim zemljama registrira veći broj nepovoljnih ishoda liječenja koje zato daju za pravo građanima da zahtjevaju višu kvalitetu zdravstvenog sustava.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja