Akreditacija zdravstvenih laboratorija

Boja Rakić-Škarica

Sažetak


 Kvaliteta je strategijski čimbenik uspjeha koji mora biti neprestano optimiziran, a to se temelji na elementima, provođenjem školovanja za zadatke kvalitete i neprekidnog poboljšanja, uz uključivanje uprave te kontrolne i podupirajuće uloge menadžera kvalitete.
             U današnjem svijetu poslovanja organizacije su pod neprestanim nadzorom zainteresiranih strana. Zahtjevima za kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti namirnica i voda za piće kao i zahtjevima za povećanu brigu za okoliš posvećuje se sve veća pozornost. Zakonodavstvo zemalja EU postavlja sve strože zahtjeve kako bi zaštitilo svoje tržište od zdravstveno neispravnih i nedovoljno kvalitetnih proizvoda. Priznati način uspostave povjerenja u rezultate ispitivanja i dokazivanje osposobljenosti ispitnih laboratorija postiže se stjecanjem akreditacije prema normi ISO 17025, za sve ispitne i umjerne laboratorije te prema normi ISO 15189, za medicinske laboratorije.
             U ovom radu su prikazane pripremne radnje laboratorija Zdravstveno-ekološkog odjela NZZJZ PGŽ, u protekle dvije godine, za provođenje postupka akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Ključne riječi


kvaliteta; sustav upravljanja; ispitni laboratorij; osposobljenost; HRN EN ISO/IEC 17025; akreditacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja