Praktična iskustva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u implementaciji HACCP sustava

Đana Pahor

Sažetak


Zakon o hrani, donesen u srpnju 2003. godine, rezultirao je izradom mnogih provedbenih pravilnika. Među onima koji su u tijeku izrade je Pravilnik o higijeni objekata i HACCP-u (eng. Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza opasnosti i kontrola kritičnih kontrolnih točaka), kojemu je prvi rok primjene bio srpanj 2006. godine ali je u međuvremenu odgođen za 1. siječnja 2009. godine. S ciljem usklađivanja sa zahtjevima Europske unije - procesom poznatim kao harmonizacija, aktualno je praćenje novina na području europske legislative o zdravstvenoj ispravnosti hrane. Nova norma ISO 22000:2005 o sustavu upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane dodatno otvara pitanja na temu obveznika provedbe svih akata. Stoga su predmet HACCP-a i predmet norme ISO 22000:2005 u svakodnevnoj praksi do danas na «tržištu» konzultantskih usluga. Nejasnoće i dvojbe od strane obveznika provedbe te različito tumačenje obveze od strane ponuđača konzultantskih usluga, rezultirali su situacijom na terenu koja je istovjetna «porođajnim mukama» u reformi DDD-a prigodom razdvajanja izvođenja i stručnog nadzora. 

Ključne riječi


Zakon o hrani; HACCP; preventivna samokontrola; implementacija; hotelsko-ugostiteljski objekti; vlastita iskustva

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja