Značaj preventivne (skrining) mamografije

E. Grgurević-Dujmić, S. Janković, A. Bobinac

Sažetak


Rak dojke je najčešći maligni tumor u žena, kako u zapadnoj Europi i SAD-u tako i u Hrvatskoj. Svojom učestalošću i visokom smrtnošću te nizom etioloških nepoznanica, rak dojke je izazov suvremene medicine. 
Od raka dojke u svijetu prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka SZO, u 2002. godini je:
• dijagnosticirano (incidencija) 1,15 milijuna žena, (procjena u 2010. -  1,4 milijuna)
• umrlo oko 411 000 žena (14% umrlih od raka ukupno)
U Europi dojka je najčešće sijelo raka u žena:
• 25,5%  svih novih sijela raka među ženama,
• 17,5% svih smrti od raka u žena.

Ključne riječi


rak dojke; mamografija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja