Zdravstvena kontrola prehrane u dječjim vrtićima grada Rijeke

Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel, Branka Međugorac

Sažetak


Hrana je neophodna za održavanje fizioloških potreba organizma. Pravilna prehrana djece je od presudne važnosti zbog ubrzanog rasta i razvoja, te povećane potrebe za energijom i prehrambenim tvarima. Cilj rada bio je ocijeniti zdravstvenu kontrolu prehrane u posljednjih deset godina u dječjim vrtićima grada Rijeke. Metodom duplih obroka uzorkovani su cjelodnevni obroci hrane šest puta godišnje u pet dječjih vrtića (n =300). Prosječna energetska vrijednost obroka iznosila je 85% preporuka Prehrambenog standarda za planiranje prehrane u dječjim vrtićima. Prosječna zastupljenost prehrambenih tvari (bjelančevina, masti i ugljikohidrata) u energetskoj strukturi obroka bila je u preporučenom omjeru za prehranu djece predškolske dobi. Prosječni dnevni unos biljnih vlakana je bio unutar preporuka. Prehrana u dječjim vrtićima grada Rijeke bila je u skladu s preporukama. Zbog važnosti pravilne prehrane u djece predškolske dobi preporučujemo daljnje praćenje prehrane, te edukaciju svih ljudi u radu s djecom.

Ključne riječi


prehrana; djeca predškolske dobi; dječji vrtići

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja