DRUŠ TVENA ODGOVORNOST U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI

Autor(i)

  • Gordana Petrović Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Draga Kolar Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Ključne riječi:

društvena odgovornost, održivi razvoj, interesna strana, zdravstvena delatnost

Sažetak

Uticaj čoveka na prirodu i planetu Zemlju se više ne može zanemarivati. Organizacije širom sveta, bez obzira na delatnost i veličinu, kao i njihove interesne strane, sve više postaju svesne potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i koristima koji iz njega proističu. Naime, sve aktivnosti zdravstvenih ustanova u velikoj meri zavise i od „zdravlja“ svih ekosistema. Svesni ovih činjenica, zaposleni Zavoda za javno zdravlje Subotica su se opredelili za društveno odgovorno poslovanje i primenu međunarodno priznatog standarda SRPS ISO 26000:2011.

Author Biographies

Gordana Petrović, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Koordinator sistema kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Subotica, diplomirani biolog

Draga Kolar, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

zamenik Koordinatora sistema kvaliteta i rukovodilac Odeljenja za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa, diplomirani inženjer hemije

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi