Utjecaj zagađenog zraka na plućne bolesnike

Alma Rožman

Sažetak


Zagađenost okoliša je jedan od vrlo važnih rizičnih faktora u nastajanju respiratornih bolesti, posebice kronične opstrukcijske bolesti pluća (KOPB) i raka pluća. Od 1930.g. prati se učinak zagađenog zraka na pojavnost respiratornih simptoma. U modernoj Europi karakteristike zagađenog zraka su različite, u prosjeku nivo standardnih polutanata je niži nego u prošlosti. Iako je njihova koncentracija niža nema sumnje u važnost zagađenja okoliša kao faktora rizika. APHEA projekt «Air pollution and Health: a European Approach» jedna je od epidemioloških studija u kojoj su praćeni kratkoročni učinci zagađenja zraka na neke zdravstvene parametre, posebice  na dnevnu varijabilnost plućne funkcije, učestalost bolničkog liječenja i smrtnost.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja