Kakvoća zraka na području Primorsko-goranske županije u 2005.

Ana Alebić-Juretić, Nada Matković

Sažetak


Program ispitivanja kakvoće zraka obuhvaća praćenje vremenske i prostorne raspodjele onečišćujućih tvari koje se emitiraju iz industrijskih i energetskih pogona, tehnoloških procesa, kotlovnica, prijevoznih sredstava te difuznih izvora. Praćenje kakvoće zraka na području Primorsko-goranske županije u 2005. godini provodilo se temeljem više programa:
-   u sastavu lokalne mreže, odnosno programa o Provedbi javno-zdravstvenih mjera u Primorsko-goranskoj županiji,
te u sklopu više mjerenja posebne namjene u  okolini pojedinih industrijskih objekata: 
- temeljem Programa praćenja utjecaja na okoliš Adria procesne industrije d.d. Omišalj, 
- prema ugovoru s INA rafinerijom nafte Rijeka na Urinju, 
- prema ugovoru s INA d.d. Maziva Rijeka na Mlaki, 
- prema ugovoru s Općinom Kostrena  i  Brodogradilištem «Viktor Lenac» d.d. u stečaju. 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja