Dnevne i sezonske varijacije lebdećih čestica (PM10) i dušikovog dioksida u rezidencijalnoj četvrti grada Zagreba

Predrag Hercog, Renata Peternel

Sažetak


Lebdeće čestice aerodinamičkog promjera <10µm nastaju najvećim dijelom u procesima izgaranja, no manji dio potječe i od resuspendiranog materijala sa površina prometnica. Njihov kemijski i fizikalni sastav ovisi o lokaciji, godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Dušikov dioksid je reaktivni onečišćivač koji nastaje oksidacijom dušika ispuštenog u atmosferu u procesima izgaranja goriva pri visokim temperaturama, pa njegove razine u atmosferi predstavljaju pouzdani marker za izloženost emisijama vezanih uz promet. NO2 je također i ključna komponenta u nastajanju sekundarnih toksičnih onečišćivača u zraku. Svrha ovog rada bila je analiza intradiurnalnih, dnevnih, tjednih i sezonskih varijacija koncentracija NO2 i PM10 u rezidencijalnoj četvrti urbane sredine, te utjecaj nekih meteoroloških parametara na vremensku dinamiku tih onečišćivača. Koncentracije PM10 bile su mjerene metodom apsorpcije beta zračenja, a koncentracije NO2 metodom kemiluminiscencije, mjernim instrumentima smještenim u automatsku postaju na lokaciji Mirogojska c. 16, na udaljenosti 5 m od prometnice. Prosječne 24 satne koncentracije PM10 i NO2 bile su najviše u zimskom razdoblju (15-60 i 5-72 µg/m3 zraka), a obrnuto proporcionalne dnevnim količinama oborina. U ljetnom razdoblju koncentracije nisu prelazile vrijednosti 35 i 25 µg/m3 zraka. Koncentracije oba onečišćivača rasle su prema sredini tjedna (maksimalne vrijednosti između srijede i petka). U svim godišnjim dobima, bile su zabilježene dvije intradiurnalne vršne koncentracije (između 9:00-12:00 i 17:00-21:00 sati). Rezultati ovoga rada pokazuju da su za sjeverni rezidencijalni dio grada karakteristična dva izvora zagađenja-promet i mala i srednja ložišta, te da izrazito velik utjecaj na koncentracije onečišćivača imaju oborine. 

Ključne riječi


dušikov dioksid; lebdeće čestice; onečišćivači atmosfere

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja