UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Autor(i)

  • Morana Miković Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Gordana Petrović Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Draga Kolar Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Ključne riječi:

preventivna medicina, javno zdravlje, kvalitet, principi menadžmenta kvalitetom

Sažetak

Značaj preventivne medicine je u definiciji njenog delovanja u pravcu što sveobuhvatnijeg saznanja o kvalitetu životne sredine, a posebno o čoveku koji može da ima uticaja u pozitivnom ili negativnom smislu na svoje zdravlje. Kao nosilac preventivno medicinskih delatnosti, Zavod za javno zdravlje Subotica aktivno učestvuje u potenciranju korisnih i suzbijanju ili eliminisanju štetnih uticaja po zdravlje čoveka. Nastojeći da održi i unapredi kontinuitet dobre laboratorijske prakse i sistem kvaliteta u oblasti svih oblika preventivne medicine, rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje Subotica se opredelilo za primenu međunarodno priznatih standarda iz oblasti kvaliteta (ISO 9001 i ISO/IEC 17025).

Author Biographies

Morana Miković, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica, direktor Zavoda za javno zdravlje Subotica, specijalista mikrobiologije

Gordana Petrović, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Koordinator sistema kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Subotica, diplomirani biolog

Draga Kolar, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

zamenik Koordinatora sistema kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Subotica i rukovodilac Odeljenja za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa, diplomirani inženjer hemije

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi