Nove pakovine i hrana

Autor(i)

  • Marijan Katalenić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

Pakovina

Sažetak

Kada se hrana stavi u pakovinu, zajedno postaju jedinstvena cjelina i tako se promatraju. Ako pakovina u kontaktu s hranom na bilo koji način negativno utječe na hranu i sama hrana je zdravstveno neispravna i obratno. Prema tome velika je odgovornost proizvođača hrane u odabiru zdravstveno ispravne i prikladne pakovine i materija od kojeg je ona načinjena. Prikladnost pakovine za pojedini proizvod ovisi o sastavu, tehnologiji, konzistenciji i čuvanju prehrambenog proizvoda, a tehnološka izvedba i materijali od kojeg je pakovina izrađena , usko je vezano s zdravstvenom ispravnošću.   Europsko zakonodavstvo tretira tu problematiku u dijelu zakonodavstva koje određuje uvjete zdravstvene ispravnosti kao "predmete i materijalu neposrednom kontaktu s hranom".

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi