Nove pakovine i hrana

Marijan Katalenić

Sažetak


Kada se hrana stavi u pakovinu, zajedno postaju jedinstvena cjelina i tako se promatraju. Ako pakovina u kontaktu s hranom na bilo koji način negativno utječe na hranu i sama hrana je zdravstveno neispravna i obratno. Prema tome velika je odgovornost proizvođača hrane u odabiru zdravstveno ispravne i prikladne pakovine i materija od kojeg je ona načinjena. Prikladnost pakovine za pojedini proizvod ovisi o sastavu, tehnologiji, konzistenciji i čuvanju prehrambenog proizvoda, a tehnološka izvedba i materijali od kojeg je pakovina izrađena , usko je vezano s zdravstvenom ispravnošću.  Europsko zakonodavstvo tretira tu problematiku u dijelu zakonodavstva koje određuje uvjete zdravstvene ispravnosti kao "predmete i materijalu neposrednom kontaktu s hranom".

Ključne riječi


Pakovina

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja