Nova i GM hrana

Jelena Žafran Novak

Sažetak


Sve veću pažnju u javnosti a naročito među potrošačima ima uloga tzv. „nove hrane“.  Prema Zakonu o hrani (NN 117/03) tu kategoriju definiramo kao:
- hranu i sastojke hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih;
- hrana i sastojci hrane, osim prehrambenih aditiva (aroma i enzima), koji su proizvedeni od GMO-a, ali ne sadrže GMO;
- hrana ili sastojci hrane s novom ili namjerno modificiranom primarnom molekularnom strukturom;
- hrana i sastojci hrane koji se sastoje od mikroorganizama, gljivica ili algi ili su izolirani iz njih;
- hrana ili sastojci hrane koji se sastoje od biljaka ili životinja, mineralnih ili sintetskih tvari ili su izlučeni iz njih, osim hrane i sastojaka hrane koji su dobiveni tradicionalnim načinima razmnožavanja ili za koje je odavno poznato da se sigurno mogu konzumirati;
- hrana i sastojci hrane na kojoj je bio primijenjen proizvodni postupak koji se sada ne koristi, a u slučajevima kada on uzrokuje znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane, koje utječu na njihovu prehrambenu vrijednost, metabolizam, ili razinu nepoželjnih tvari.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja