„UNOS SOLI I UTICАJ NА ZDRАVLJE Š TIĆENIKА GERONTOLOŠ KOG CENTRА SUBOTICА”

Autor(i)

  • Zorica Mamužić Kukić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Karolina Berenji Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Ključne riječi:

arterijska hipertenzija, kuhinjska so, ishrana starih.

Sažetak

Projekat „Unos soli i uticаj nа zdrаvlje štićenikа Gerontološkog centrа Suboticа†je pripremio Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Subotica, a odobren je od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Projekat je realizovan u periodu od 7. maja do 21. decembra 2012.godine, sa ciljem unаpređenja zdrаvljа i kvаlitetа životа štićenikа Gerontološkog centrа Suboticа putem edukаcijа i podizаnja svesti štićenikа i zаposlenih o vаžnosti prаvilne ishrаne. Dugoročni cilj je prevencija oboljevаnjа i smrtnosti od аrterijske hipertenzije i njenih posledicа. Ciljna grupa Projekta su korisnici (oko 500 korisnika) Gerontološkog centra u Subotici.

Author Biographies

Zorica Mamužić Kukić, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica, Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju, specijalista higijene

Karolina Berenji, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica, zamenik načelnika Centra za higijenu i humanu ekologiju i rukovodilac Odeljenja higijene, specijalista higijene

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi