Bojila Sudan u hrani

Branka Međugorac, Elza Sirnik

Sažetak


Grupa Sudan bojila sastoji se od više crvenih bojila, poznatih kao Sudan I, II, III i IV, Sudan Orange G, Sudanred B. Ova grupa, zajedno s bojilima 4-(dimetilamino) azobenzen i Parared, spada u grupu sintetskih azo-bojila, topivih u ulju. Raspadni produkti ovih bojila smatraju se kancerogenima i teratogenima, a prema IARC (International Agency for Research on Cancer) spadaju u treću kategoriju kancerogena. Usput rečeno, Sudan bojila koriste se za bojenje sintetskih materijala, voskova, naftnih derivata, otapala, pasta za cipele i pasta za parkete.

Ključne riječi


bojilo Sudan; azo boje; hrana; čili paprika

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja