Pesticidi u hrani

Teuta Tompić, Vesna Šimunić-Mežnarić, Mario Posedi, Božidar Blažeka

Sažetak


Pesticidi su kemijska i mikrobiološka sredstva koja se upotrebljavaju za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti, štetnih insekata, grinja, stonoga, puževa, nematoida i glodavaca, za suzbijanje korova ili za reguliranje rasta biljaka. Osim u zaštiti bilja upotrebljavaju se i za uništavanje insekata i drugih organizama koji prenose uzročnike zaraznih bolesti na ljude i životinje te raznih molestanata i parazita ljudi i životinja. Prema tome ovisno o namjeni pesticide dijelimo u podgrupe od kojih su najviše zastupljeni insekticidi (insekti), herbicidi (korov) i fungicidi (gljive).

Ključne riječi


pesticidi; oraganoklorirani; organofosforni; hrana; DDT

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja