Toksini fusarium plijesni i drugi toksini

Autor(i)

  • Marijan Katalenić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

mikotoksini, plijesni fusarium vrste, toksini fusarium plijesni

Sažetak

Mikotoksini u malim količinama predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i životinja. Današnje precizne analitičke metode, toksikološka ispitivanja mikotoksina, ciljano praćenje unosa pojedinih mikotoksina, samo potvrđuju potencijalni rizik za zdravlje. Nedovoljan broj epidemioloških ispitivanja kod nas o povezivanju mikotoksina s posljedicama po zdravlje ljudi i životinja kao i o sinergističkom djelovanju raznih mikotoksina, ostavlja otvorena brojna pitanja. Unos mikotoksina ispod TDI ne znači i smanjenu opasnost po zdravlje čovjeka i životinja, posebno i zbog drugih štetnih tvari koje se mogu naći uz mikotoksine.Fusarium plijesni uništavaju značajne količine žitarica prije žetve i tijekom stavljanja u silose. Njihovi toksini se ne svrstavaju u posebno toksične, ali su ipak u zadnje vrijeme posebno dobro ispitivani u EU.   Na tom području, radi utvrđivanja stvarne procjene rizika, Hrvatska mora organizirano pristupiti utvrđivanju količina mikotoksina u hrani i hrani za životinje optimalnim iskorištenjem analitičkih   kapaciteta.  

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi