Sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Krunoslav Capak Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

zdravstvena ispravnost, politika zdravstvene ispravnosti, potrošač

Sažetak

Opskrba dovoljnim količinama zdravstveno ispravne hrane i pravilna prehrana je jedan od osnovnih temelja zdravlja stanovništva. Za osiguranje i zaštitu zdravlja hrana mora biti ne samo odgovarajućeg prehrambenog sastava, nego treba biti i zdravstveno ispravna, odnosno, ne smije sadržavati štetne bološke, kemijske i fizikalne komponente kao posljedicu neadekvatnih higijenskih uvjeta proizvodnje, prerade i pripreme, industrijskog onečišćenja okoliša i neadekvatnih agrotehničkih i veterinarskih mjera, u količinama koje mogu biti opasne za zdravlje ljudi.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi