Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe

Jadranka Balenović, Lea Pollak

Sažetak


Hrana za posebne prehrambene potrebe (“dijetetski proizvodi i dodaci prehrani”) je hrana posebnog sastava ili posebnog načina proizvodnje, različita od uobičajene hrane zbog prehrambenih svojstava i namjene. 
Namijenjena je osobama koje se nalaze u posebnim fiziološkim stanjima i kod kojih je potrebno postići posebno djelovanje kontroliranim unosom određenih sastojaka hrane.
Iz mnogih razloga dijetetska hrana i dodaci prehrani pronalaze svoje mjesto u području "preventivne prehrane", kao i u području "preventive dobrom zdravlju“. Uzimanjem te vrste hrane potrošaču se daje dodatna mogućnost da se sam ili uz pomoć stručne osobe brine o svom zdravlju, a državi se pruža šansa da manje troši na zdravstvenu zaštitu svoga pučanstva.
Kvaliteta ove hrane je ujedno i zdravstvena ispravnost, jer je njen sastav i namjena čine posebnom. Stoga je nužno kontrolirati i sastav ove hrane, pored uobičajene zdravstvene ispravnosti. 
Svrha ovoga članka je prikazati kompleksnost i ozbiljnost područja dijetetskih proizvoda i dodataka prehrani, te prikazati stanje legislative u RH u odnosu na EU, koje smo morale prezentirati Europskoj komisiji, iz najbliže perspektive, kao pregovarači za EU.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja