Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe

Autor(i)

  • Jadranka Balenović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Lea Pollak Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Hrana za posebne prehrambene potrebe (“dijetetski proizvodi i dodaci prehraniâ€) je hrana posebnog sastava ili posebnog načina proizvodnje, različita od uobičajene hrane zbog prehrambenih svojstava i namjene.  Namijenjena je osobama koje se nalaze u posebnim fiziološkim stanjima i kod kojih je potrebno postići posebno djelovanje kontroliranim unosom određenih sastojaka hrane.Iz mnogih razloga dijetetska hrana i dodaci prehrani pronalaze svoje mjesto u području "preventivne prehrane", kao i u području "preventive dobrom zdravlju“. Uzimanjem te vrste hrane potrošaču se daje dodatna mogućnost da se sam ili uz pomoć stručne osobe brine o svom zdravlju, a državi se pruža šansa da manje troši na zdravstvenu zaštitu svoga pučanstva.Kvaliteta ove hrane je ujedno i zdravstvena ispravnost, jer je njen sastav i namjena čine posebnom. Stoga je nužno kontrolirati i sastav ove hrane, pored uobičajene zdravstvene ispravnosti.  Svrha ovoga članka je prikazati kompleksnost i ozbiljnost područja dijetetskih proizvoda i dodataka prehrani, te prikazati stanje legislative u RH u odnosu na EU, koje smo morale prezentirati Europskoj komisiji, iz najbliže perspektive, kao pregovarači za EU.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi