EPIDEMIOLOŠ KE KARAKTERISTIKE MALIGNIH BOLESTI U SEVERNOBAčKOM OKRUGU ZA PERIOD 2006─2010.

Autor(i)

  • Dragica Kovačević Berić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Nada Kosić Bibić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Ključne riječi:

registar za rak, frekvencija, oboljevanje, umiranje

Sažetak

CILJ: Sagledati epidemiološke karakteristike malignih bolesti u Severnobačkom okrugu za period 2006─2010. godine i analizirati trend u oboljevanju i umiranju za pet vodećih lokalizacija kod muškaraca i žena. METODOLOGIJA: U radu je primenjen deskriptivno-epidemiološki metod. Kao izvor podataka o oboljevanju i umiranju korišćeni su podaci Registra za rak Zavoda za javno zdravlje u Subotici. Registar je formiran 2006. godine decentralizacijom Republičkog registra za rak. REZULTATI: Muškarci su u celom posmatranom periodu češće oboljevali od malignih bolesti nego žene. Muškaraci su najčešće oboljevali od raka pluća i bronha (trećina svih malignih bolesti kod muškaraca), kolona i rektuma, prostate, mokraćne bešike i pankreasa. Žene su najčešće oboljevale od raka dojke (četvrtina svih malignih bolesti kod žena). Na drugom mestu po učestalosti se našao rak kolona i rektuma, a na trećem rak pluća i bronha. Potom slede rak grlića materice i jajnika. Muškarci su najviše umirali od raka pluća i bronha (trećina umrlih muškaraca od malignih bolesti), a žene od raka dojke. Beleži se blagi porast žena umrlih od raka pluća i raka debelog creva. ZAKLJUčAK: Učestalost oboljevanja od svih malignih bolesti u periodu 2006─2010. godine je niža u odnosu na evropski region. Broj umrlih od raka svih lokalizacija je u porastu i te vrednosti su u samom vrhu onih iz evropskog regiona.

Author Biographies

Dragica Kovačević Berić, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za prevenciju i kontrolu bolesti, specijalista epidemiolgije

Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za promociju zdravlja, specijalista socijalne medicine, magistar medicinskih nauka i primarijus

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi