Druga strana

Andro Vlahušić

Sažetak


Ugovor HZZO-a i bolnica sastoji se iz 5 cjelina:

 

1.      Stacionar

2.      Poliklinika

3.      Dijaliza

4.      Skupa terapija

5.      Stažisti/specijalizanti

 

  1. STACIONAR

   Stacionar predstavlja najveću i najvažniju stavku u Ugovorima, HZZO-a i Bolnica. Što se tiče rada modernih bolnica, stacionar postaje sve manje važan , jer se razvijaju jednodnevni postupci i poliklinika. Broj akutnih postelja se smanjuje, ubrzava se obrtaj bolesnika, sa vrlo kratkim zadržavanjima u bolnicama.

Model po kojima se bolnicama plaća i prati njihov rad treba biti jednostavan i svima razumljiv. Također mora odgovarati ciljevima zdravstvene politike, te misiji postojanja akutnih bolnica. A osnovna svrha akutnih bolnica je: pružiti brzu dijagnostiku i terapiju, za one bolesnike koji to ne mogu izvršiti ni na koji drugi način.

Konkretni ciljevi su : Što veći broj akutnih bolesnika, što kraće zadržavanje, te optimalna iskoristivost bolnica od 85 – 90 %.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja