ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠ TVA SEVERNOBAčKOG OKRUGA U 2011. GODINI

Autor(i)

  • Snežana Pinter Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Nada Kosić Bibić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Ključne riječi:

Severnobački okrug, polno-starosna piramida, natalitet, morbiditet, mortalitet, promocija zdravlja

Sažetak

Severnobački okrug predstavlja najseverniji okrug u Republici Srbiji koji u svom sastavu ima grad Suboticu i opštine Bačku Topolu i Mali Iđoš. Zdravstvenu zaštitu stanovništvu okruga obezbeđuje 6 zdravstvenih ustanova. Zbog visokog učešća zrelog i starog stanovništva, a niskog učešća mladog stanovništva polno-starosna piramida Severnobačkog okruga je tipična za demografski staro stanovništvo. Da se stanovništvo nalazi u procesu demografskog starenja ukazuju brojni indikatori: prosečna starost je 42,1 godinu, učešće osoba starijih od 65 godina iznosi 17,1%, indeks starosti je 1, stopa nataliteta 8,1‰, a stopa fertiliteta 33,2‰. Vrednosti opšte stope mortaliteta u Severnobačkom okrugu su visoke, a vodeći uzroci morbiditeta i mortaliteta u vanbolničkoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti pripadaju grupi hroničnih nezaraznih bolesti.

Author Biographies

Snežana Pinter, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu; specijalista socijalne medicine

Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za promociju zdravlja, specijalista socijalne medicine, magistar medicinskih nauka i primarijus

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi