Zbrinjavanje napuštenih životinja na prostoru Grada Dubrovnika – izrada projektne dokumentacije (Looking After Abondoned Animals in Dubrovnik City Area-Drafting Project Documentation)

Nike Sudarević, Marija Crnčević, Vanda Ivanković Kontić

Sažetak


ilj gradske uprave Grada Dubrovnika je osigurati kvalitetnu skrb nad napuštenim i izgubljenim životinjama, odnosno izgradnja skloništa za životinje sukladno zakonu. S obzirom da je Dubrovnik turističko središte, također je cilj izgraditi i hotel za kućne ljubimce. 
          Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine br. 135/06) uređuje se odgovornost, obveze i dužnosti fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti. Tako se ovim zakonom određuje i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. U spomenutom zakonu koriste se pojedini  pojmovi sa sljedećim značenjem:
Napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio
Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć.
Spomenuti zakon stupio je na snagu 01. siječnja 2007., kada je i prestao važiti Zakon o dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 19/99).
          Na području Grada Dubrovnika, već dugi niz godina Društvo za zaštitu životinja skrbi o napuštenim životinjama – psima i mačkama u privremenom skloništu na prostoru tvrđave na Žarkovici. Članovi društva ulažu ogromne napore kako bi životinjama omogućili odgovarajući smještaj i veterinarsku skrb. 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja