Akcije „Selu u pohode – Proveri svoje rizike, konroliši zdravlje!“

Autor(i)

  • Nada Kosić Bibić Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000
  • Radmila Pavić Dom zdravlja Subotica, Petefi Š andora 7, Subotica 24 000
  • Jelena Blažin Apoteka Subotica, Matije Gupca26, Subotica 24 000
  • Svetlana Stojkov Apoteka Subotica, Matije Gupca26, Subotica 24 000
  • Žolt Š ebek Crveni krst Subotica - Gradska organizacija

Ključne riječi:

promocija zdravlja, zdravi stilovi života, ruralne sredine, kontrola zdravlja

Sažetak

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica, Dom zdravlja Subotica i Apoteka Subotica su u 2011. godini osmislili i pokrenuli održavanje niza akcija u ruralnim sredinama Subotice pod nazivom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“. Planirano je održavanje jedne ili dve akcije svakog meseca sa ciljem da se obuhvate sva ruralna područja Grada Subotice. Cilj održavanja ovih akcija je promovisanje zdravlja i zdravih stilova života među stanovnicima ruralnih sredina Subotice i mobilizacija stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja. Svakako je cilj svih organizatora da stanovnicima van grada obezbede dostupnost preventivne zdravstvene zaštite.

Author Biographies

Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica, Zmaj Jovina 30, Subotica 24 000

Zavod za javno zdravlje Subotica Načelnik Centra za promociju zdravlja, specijalista socijalne medicine, primarijus i magistar medicinskih nauka

Radmila Pavić, Dom zdravlja Subotica, Petefi Š andora 7, Subotica 24 000

Načelnik Preventivnog centra Doma zdravlja Subotica, lekar specijalista opšte medicine, primarijus

Jelena Blažin, Apoteka Subotica, Matije Gupca26, Subotica 24 000

Apoteka Subotica, specijalista farmacije

Svetlana Stojkov, Apoteka Subotica, Matije Gupca26, Subotica 24 000

Apoteka Subotica, Mr sc spec. farmacije

Žolt Š ebek, Crveni krst Subotica - Gradska organizacija

Crveni krst Subotica - Gradska organizacija, stručni saradnik

Downloads

Objavljeno

2013-07-04

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi