Prijetnje i izazovi zdravstvenoj sigurnosti u zemljama europske regije Svjetske zdravstvene organizacije (Threats and Challenges to the Health Safety in the European Regions of World Health Organization )

Antoinette Kaić-Rak

Sažetak


Prirodne katastrofe i hitna stanja su sve učestalija

Prirodne katastrofe I stanja uvjetovana ponasanjem ljudi , kao npr valovi visoke temperature, poplave, suše, potresi I nesreće velikih razmjera uzrokuju  tešku ljudsku patnju, gubitak velikog broja ljudskih života i značajne materijalne gubitke svake godine. Od  1990, Europska baza podataka o hitnim kriznim stanjima (the Emergency Disasters Data Base (EM-DAT)   zabilježila je 1483 slučaja u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene Organizacije koji su pogodili više od  42 milijuna ljudi i uzrokovali  98 119 smrti, sa procijenjenom štetom preko 168 milijardi $ (vidi tablicu). Visoke temperature i potresi uzrokovali su najveći pomor ljudi, dok su poplave, iako znatno češće, imale relativno nži učinak na mortalitet. Sve  više podataka upućuje na to da je promjena klime povezana sa učestalošću I težinom prirodnih katastrofa.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja